U weet het zeker, dit huis moet uw ‘thuis’ worden. Het wordt tijd de afspraken op papier te zetten en de koop officieel te maken. Dit doet u met een koopcontract. Een koopcontract is een officiële overeenkomst tussen iemand die iets verkoopt en iemand die dit koopt. In dit geval is ‘dit’ dus een huis. Alles wat u met de verkopende partij overeengekomen bent met betrekking tot de verkoop van het huis, staat in het koopcontract. Een koopcontract is rechtsgeldig en dient dus aandachtig gelezen te worden. In dit artikel kijken we naar de belangrijke onderdelen in een koopcontract waar u, als koper, extra op moet letten.

 

Verkoopprijs en opleverdatum

Wees alert tijdens het checken van het contract. Vooral bij de verkoopprijs en de opleverdatum, kunnen kleine fouten, grote gevolgen hebben. Alle komma’s en punten moeten op de juiste plek staan. Het gebeurt niet vaak, maar een komma achter de verkeerde nul en u heeft een groot probleem. Voor de opleverdatum geldt de dag waarop u ook echt het huis in kunt. Let op dat het jaartal klopt en dat de dag ook echt bestaat. Woensdag 29 augustus 2019 bestaat niet, maar woensdag 28 augustus 2019 wel. Ook hierbij geldt, wees consequent!

 

Bedenktijd

Nadat de koop is gesloten, heeft u  drie dagen bedenktijd. Gedurende deze periode kunt u de koopovereenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. Zodra beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend en u een afschrift heeft ontvangen van de overeenkomst, treedt voor u, de particuliere koper, de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Minimaal twee van de drie dagen moeten niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Eindigt de bedenktijd op zo’n dag? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerstvolgende dag die dat niet is.

 

Boete

Als u na de 3 wettelijke dagen bedenktijd toch van het voorlopig koopcontract af wilt zien, en u kunt u niet beroepen op één van de ontbindende voorwaarden, dan moet u 10% van de verkoopprijs betalen. Zie dit als boete voor het niet nakomen van het contract. Vervelend! Want dit geld had u mooi ergens anders voor kunnen gebruiken!

 

Ontbindende voorwaarden

De ontbindende voorwaarden kunnen echte redders in nood zijn, als u deze goed doorleest voordat u tekent. Het is een voorwaarde om de koop van de woning voor een bepaalde datum kosteloos te kunnen annuleren. Voorwaarden waar u aan kunt denken zijn:

  • Financiering
  • De Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • De uitkomst van de bouwkundige keuring
  • Geen huisvestingsvergunning kunnen verkrijgen
  • Geen toestemming van de VvE verkrijgen

 

Zorg ervoor dat iedere voorwaarde duidelijk is geformuleerd. Zo niet, dan kan dat juridische problemen opleveren op het moment dat u er beroep op doet. Specificeer alles wat u onder u voorwaarde verstaat. Heeft u bijvoorbeeld financiering als voorwaarde? Geef duidelijke eindtijden voor wanneer de financiering rond moet zijn. Wees scherp op de ontbindende voorwaarden, want het kan zo zijn dat ze u uit de brand helpen!

 

Roerend goed

De mooie boekenkast, de nieuw gelegde houten vloer en de nette gordijnen in uw toekomstige huis, vallen onder roerend goed. Soms is het mogelijk om dit over te kopen van de verkoper. Heeft u afspraken gemaakt over de koop van deze goederen? Maak hier een lijst, vaak al bijgevoegd door de makelaar, van en zorg dat het complete lijstje een onderdeel van het koopcontract wordt.

 

Afspraken over herstelkosten

Heeft u afspraken gemaakt over wie welke herstelkosten aan het huis betaalt, dan zet u dit ook in het koopcontract.

 

Ouderdomsclausule

Sommige koopcontracten bevatten een ouderdomsclausule. Dit waarschuwt de koper dat een oud huis gebreken kan hebben en beschermt de verkoper voor aansprakelijkheid. Verkopers gebruiken de ouderdomsclausule steeds vaker bij redelijk nieuwe huizen om zich te beschermen tegen  eventuele herstelkosten. Bespreek dit met de verkopende partij, voordat u tekent.

 

Laat een deskundige uw koopcontract aandachtig lezen

Uw makelaar zal u helpen bij het onder handen nemen van het koopcontract. Een deskundige ziet vaak punten die anderen ontglippen. Zorg dat u alles begrijpt wat in het contract genoemd wordt, en wees niet bang om vragen te stellen. Als uw handtekening er eenmaal opstaat, zit u er in zekere mate aan vast (minis de drie dagen bedenktijd en de ontbindende voorwaarden). Laat het niet zover komen! Zet uw handtekening pas neer wanneer u honderd procent zeker weet, dat u het contract kan naleven.