U heeft een huis gekocht, van harte! U bent bekend met de kosten van een huis: de hypotheek, verzekeringen, de aanvullende kosten zoals de notariskosten en nog veel meer. Een mogelijke kostenpost die niet vergeten mag worden is de erfpacht. Is de grond waarop uw huis staat niet van u? Dan betaalt u erfpacht. Eigenaar van een huis zijn en eigenaar van de grond zijn waarop uw huis staat zijn twee verschillende dingen. In sommige gevallen krijgt u bij de transactie het gebruiksrecht van de grond: Erfpacht. Dit betekent dat iemand anders de eigenaar is van dit stukje grond. Vaak is dit de gemeente zelf, maar ook particulieren kunnen erfpacht bieden.

Wat houdt erfpacht in?

Als u erfpacht betaalt, betaalt u eigenlijk een vergoeding voor het gebruiken van de grond waarop uw huis staat. Deze vergoeding wordt canon genoemd. Er zijn twee factoren die de hoogte van het canon beïnvloeden:

  • De waarde van de grond
  • De rente die de verpachter (de eigenaar van de grond) rekent

De eigenaar van de grond kan de gemeente zijn, maar ook particulieren kunnen verpachters zijn. Particuliere verpachters zijn grondeigenaren die besluiten de grond te verpachten in plaats van het te verkopen. Erfpacht kan enorm van elkaar verschillen per gemeente. Dat komt omdat de waarde van de grond afhankelijk is van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan de bestemming, de locatie en het bouwvolume.

 

Er zijn drie verschillende manieren om erfpacht te betalen in Nederland. (1) Erfpacht met een periodieke canon houdt in dat u periodiek een bedrag betaalt aan de verpachter. Dit kan ieder jaar zijn, of iedere maand. De canon voor periodieke erfpacht staat niet vast, dat kan betekenen dat de canon kan stijgen richting het einde van de erfpachtperiode afloopt. De canon voor dit systeem is wel fiscaal aftrekbaar.

 

Erfpacht afkopen?

U kunt erfpacht afkopen (2 & 3). U betaalt een eenmalige afkoopsom aan de verpachter. Dat doet u door de canonbetaling voor een langere tijd af te kopen (60 tot 100 jaar, dit is tijdelijke afkoop van erfpacht) of zelfs voor eeuwig (Eeuwigdurende afkoop van erfpacht)! U kunt hier bijvoorbeeld woonlastenstijgingen mee ontkomen, vooral als de waardestijging van de grond bepaalt hoe hoog de canon is. Zo profiteert u van de waardevermeerdering van de grond. Vaak een goede deal dus! Dit is alleen niet fiscaal aftrekbaar. U kunt wel de rente die u moet betalen over een eventuele lening voor de afkoop van de erfpacht, fiscaal aftrekken.

 

Erfpacht afkopen?

Ook kunt u de erfpachtgrond van de gemeente in bepaalde situaties kopen. Het recht van erfpacht wordt officieel omgezet naar uw volledige eigendom. Uw grond dus! Als u dit kunt betalen is dit vaak veel voordeliger. Grond wordt steeds duurder, door erfpacht af te kopen bespaart u vaak de toekomstige stijgingen van de canon.

 

Vraag naar erfpacht tijdens de bezichtigingen

Bespaar uzelf toekomstige kosten door naar erfpacht te vragen tijdens de bezichtigingen. Op die manier bent u voorbereid op het betalen van erfpacht en u staat niet voor nare verrassingen als de rekening binnenkomt. Heeft u een makelaar? Dan zal hij dit waarschijnlijk met u bespreken.