Een huis kopen in Almere in drie simpele stappen

Een huis kopen, dat doet u niet elke dag. Tientallen vragen komen naar boven op het moment dat u interesse heeft in een woning tot het moment dat u de trotse bezitter bent van uw nieuwe huis. Vragen als: “wat houdt ‘kosten koper in’?” en “wanneer ben ik in onderhandeling?” komen bij u op. Gelukkig weten wij u verder te helpen, maar het is ook heel fijn om een zekere kennis te hebben over het kopen van een huis. Daarom hebben we het proces van een aankoop uitgebreid voor u beschreven in 3 simpele stappen! Uw eerste bod, de onderhandeling en tot slot de aankoop. Daarnaast kijken we ook naar de kosten die u voor uw rekening neemt bij de aankoop van een huis in Almere. Als u makelaar nemen wij dit ook graag met u door!

 

Stap 1: Het bod

Uw eerste bod

U heeft een prachtig huis bezichtigd in Almere en u kiest ervoor een bod uit te brengen. Op het moment dat de verkopende partij reageert op dit bod door een tegenbod te doen, bent u officieel in onderhandeling. De verkopende partij kan ook expliciet melden dat jullie in onderhandeling te zijn. U bent nog niet in onderhandeling als de verkopende partij aangeeft uw bod te overleggen met de verkoper. Het is ook niet zo dat de verkoper verplicht is met u in onderhandeling te gaan als u het eerste bod uitbrengt. De verkoper beslist samen met zijn makelaar met wie onderhandelt wordt. Wanneer u serieuze belangstelling heeft voor een aankoop, kunt u vragen naar de verkoopprocedure en uw positie hierin.

Gelijktijdig onderhandelen

Soms gaat de verkopende partij door met bezichtigingen terwijl u in onderhandeling bent. Er zijn natuurlijk meer mensen die een huis willen kopen in Almere. Dit mag! Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Daarbij kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Het is zelfs mogelijk voor de verkoper met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd te onderhandelen. De verkopende partij moet dit wel altijd expliciet vermelden aan alle partijen. Houdt hier dus rekening mee!

U kunt dus ook gewoon een bod uitbrengen, ondanks dat de verkopende partij met meerdere geïnteresseerde kopers onderhandeld. Wanneer de verkopende partij aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat er een serieuze kandidaat is, welke hij belooft heeft geen transacties met andere geïnteresseerden te voeren. De verkopende partij doet nooit mededelingen over de hoogte van deze biedingen. Daarmee zou overbieden uitgelokt kunnen worden.

 

Stap 2: De onderhandeling

Makkelijk! De vraagprijs bieden

Uw geplaatste bod is precies de vraagprijs. Makkelijk want dan is de aankoop verzekerd, denkt u. Helaas is de verkoper niet verplicht de woning aan u te verkopen wanneer u de vraagprijs biedt. De Hoge Raad heeft in een vonnis bepaald dat de vraagprijs een uitnodiging is tot het doen van een bod. De verkoper kan dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. De verkopen kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.

Gelukkig gaat dit twee kanten op. U kunt namelijk als potentiële koper het besluit nemen om tijdens de onderhandelingen uw bod te verminderen. U eerdere gedane bod vervalt dan zodra de verkopende partij een tegenbod doet. De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. U kunt onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist uiteindelijk.

Het verkoopsysteem

U bent momenteel aan het onderhandelen en de verkopende partij besluit het systeem van onderhandeling te wijzingen. Dit komt vaak omdat er meerdere belangstellenden zijn die de vraagprijs bieden of benaderen, waardoor het moeilijk te bepalen is wie de meest geschikte koper is. In dit geval kan de verkopende partij, in overleg met de verkoper, ervoor kiezen de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Zo wordt er soms gebruik gemaakt van een inschrijvingsprocedure, die alle aanbieders een eerlijke kans geven het hoogste bod uit te brengen.

De makelaar dient eerst eventuele eerdere gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de biedprocedure veranderd wordt.

 

Stap 3: De aankoop

De koopovereenkomst

Wanneer u en de verkoper het met elkaar eens zijn over de belangrijkste zaken bij de koop, legt de verkopende partij de afspraken schriftelijk vast in de koopovereenkomst. De belangrijkste zaken zijn vaak de prijs, de ontbindende voorwaarden en de opleveringsdatum. Op het moment dat u en de verkopende partij de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop officieel tot stand.

Als koper is het van belang dat u op tijd uw ontbindende voorwaarden aangeeft. Hetzelfde geld voor alle andere aanvullende afspraken. Dit gebeurt eigenlijk al voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt. U krijgt als koper namelijk niet automatisch een ontbindende voorwaarde geleverd. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  • Geen huisvestingsvergunning
  • Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie
  • Financieringsvoorbehoud
  • Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.

De “schriftelijkheidsvereiste” zoals deze beschreven wordt in de Wet Koop Onroerende Zaken, geeft aan dat de koop pas gesloten is wanneer deze schriftelijk is afgelegd. Zonder een schriftelijke bevestiging is er geen sprake van een rechtsgeldige koop.

Zodra beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend en u een afschrift heeft ontvangen van de overeenkomst, treedt voor u, de particuliere koper, de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze bedenktijd kunt u als koper nog van de aankoop afzien. Zijn de financiën rond, de ontbindende voorwaarden niet meer van toepassing en besluit u niet af te zien van de aankoop, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris en uw huis, echt van u zijn.

Een optie is een optie

U kunt ook een optie aanvragen voor de aankoop. Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Dit is gebruikelijk bij de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Soms wordt de term optie ten onrechte gebruikt bij de aankoop van bestaande woningen. Een ‘optie’ betekent dan dat de verkopende partij bepaalde afspraken maakt met de geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Dit is bijvoorbeeld een toezegging dat de koper bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van zijn bod. De koper kan deze tijd gebruiken om meer inzicht te krijgen over de gebruiksmogelijkheden van de woning of zijn eigen financiering.

De verkopende partij zal in deze periode aangeven dat er op de woning een optie rust. Een optie krijgen is niet vanzelfsprekend en kunt u dus niet eisen. De verkopende partij besluit of er opties gegeven worden of niet.

Vergeet de kosten niet!

Een begrip dat u vast wel eens hebt zien voorbijkomen is kosten koper, ook wel k.k. Kosten koper betekent dat de koper de kosten van de overdracht van de aankoop op zich neemt. De kosten koper is ongeveer 5-6% van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor de opmaak van de akte van levering en de kadasterkosten voor de inschrijving akte van levering. Daarnaast kunnen ook de notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte en de kadasterkosten voor de inschrijving hypotheekakte onder deze rekening vallen.

De makelaarscourtage is nooit bij de kosten koper inbegrepen. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als u, de koper, een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar voor zijn rekening nemen.

 

Stap 4. Uw huis in Almere!

Op het moment dat de overdracht heeft plaatsgevonden is het huis van u! Gefeliciteerd! Natuurlijk komt er veel bij kijken.  Wij, van Vesta Makelaars in Almere, helpen u hier graag mee. Stuur ons een bericht via onze contactpagina en dan kunnen wij samen een plan opstellen voor uw aankoop van een huis in Almere.

 

Bel ons nu op 036 – 53 47 255